MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW

Wieża, napis Rada Krakowskich Seniorów

SIEDZIBA RADY KRAKOWSKICH SENIORÓW UL. DASZYŃSKIEGO 19, CZYNNE OD POMIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00-14.00

Tel. 12 445 96 67, e-mail: informacjasenior@um.krakow.pl

W Centrum można uzyskać informację o miejskich działaniach na rzecz osób starszych, w szczególności realizowanych przez:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejskie Centrum Opieki dla osób Starszych , przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych
  • Centra Aktywności Seniora
  • Kluby Seniora
  • Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej
  • Wydział Polityki Społecznej i zdrowia:

– pomoc prawna i psychologiczna

– program: Asystent Osób Starszych’

– program „Złota Rączka”

– usługa transportowa na miejskich cmentarzach „Meleks 80+”

oraz inne informacje niezbędne w codziennym życiu seniorów w naszym mieście.

W Miejskim Centrum Informacji dla Seniora można również otrzymać informatory, gazety o tematyce senioralnej „Senior”, „Głos Seniora”, dwutygodnik miejski „Kraków pl.”, ulotki informacyjne i inne wydawnictwa.

Centrum powstało w ramach gminnego Programu Aktywności i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025.

Kontakt do Rzecznika Rady Krakowskich Seniorów p. Marka Pilcha pod nr tel. 660 637 097.