Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” – obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/