Aktualności

Lato z Symbiozą

Zapraszamy na rodzinne Lato z Symbiozą (sobota 20.06) – w poszukiwaniu kwiatu paproci. Zapisów można dokonać pod tym linkiem.

Infrastruktura i zieleń

EKOREWOLUCJA W KRAKOWIE – ZIELEŃ

Wraz z początkiem Nowego Roku Urząd Miasta Krakowa wystartował z kampanią informacyjno-promocyjną #EKOrEWOLUCJA 2020- jest to kontynuacja prowadzonych i zaplanowanych w 2019 roku działań. Obecnie trwa druga tura kampanii – ZIELEŃ. Więcej na temat akcji można dowiedzieć się czytaj dalej >>

Aktualności

Wkręć się w #EKOrEWOLUCJĘ

Wymiana 45 tys. pieców węglowych w Krakowie na proekologiczne źródła ogrzewania przeszła do historii. Nie spoczęliśmy jednak na laurach. To tylko kolejny etap długofalowego procesu. Obecnie Kraków prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem #EKOrEWOLUCJA, która ma czytaj dalej >>

Infrastruktura i zieleń

Zieleń (dobrze) urządzona

Według rankingów ilości i dostępności terenów zieleni gminnej Kraków raczej liderem nie jest w skali Polski. Jednak w naszej dzielnicy jest jakby inaczej. Teren Lasu Wolskiego i Sikornika dzieli naszą małą ojczyznę na tą część czytaj dalej >>

Aktualności

KONSULTACJE PRZEBUDOWY ULICY KOŚCIUSZKI

Drodzy Mieszkańcy! Nikt nie wątpi w potrzebę remontu / przebudowy ulicy Kościuszki. Projektanci na zlecenie „miasta” rozpoczęli prace nad projektem przebudowy torowiska tramwajowego wraz z przebudową układu drogowego oraz infrastruktury technicznej w ulicach; Zwierzynieckiej i czytaj dalej >>