Wyniki Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego 2022

Napis: Informacja

Z ogromną radością pragniemy ogłosić wyniki Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego, który został pod koniec ubiegłego roku zorganizowany przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, których siedziby znajdują się na terenie Dzielnicy VII. Ponadto swoje zmagania literackie mogli także podjąć uczniowie mieszkający na Zwierzyńcu, którzy pobierają naukę poza terenem naszej dzielnicy.

W związku z przypadającymi w 2022 roku obchodami 50-lecia ustawienia pod Wawelem rzeźby smoka autorstwa prof. Bronisława Chromego motywem przewodnim Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego była ta legendarna postać lub osoba i działalność autora rzeźby, którego galeria prac znajduje się na Zwierzyńcu. Uczestnikom konkursu zaproponowano do wyboru trzy kategorie form literackich, czyli prozę, poezję i komiks. Ocena prac w obrębie poszczególnych kategorii była dokonana z podziałem na trzy grupy wiekowe, czyli uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

Zgodnie z regulaminem konkursu do 11 grudnia 2022 roku na skrzynkę mailową konkursu oraz do siedziby Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec wpłynęło 25 prac konkursowych. Wszystkie zgłoszenia pochodziły od uczniów szkół podstawowych, których placówki zlokalizowane są na terenie Zwierzyńca. Uczestnicy konkursu podjęli zmagania we wszystkich zaproponowanych kategoriach literackich. Najliczniej wybieraną formą wyrazu tradycyjnie już była proza, która została podjęta przez niemal połowę wszystkich uczestników konkursu. Klasyczna forma w postaci poezji stanowiła 28% wszystkich zgłoszonych prac konkursowych. Po rocznej przerwie postanowiono przywrócić do regulaminu konkursowego kategorię komiks, który znalazł uznanie wśród 24% twórców. Ponad 70% uczestników konkursu stanowili uczniowie szkół podstawowych w grupie wiekowej klas 4-6, a pozostali biorący udział w zmaganiach to uczniowie klas 7-8.

Jury konkursu zostało wyłonione spośród przedstawicieli Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w składzie: Marzena Garzeł, Magdalena Mardyła, Paweł Kajfasz, Marcin Kapusta, oraz Maciej Tumidajski. Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym na podstawie regulaminu konkursowego, członkowie Jury poddali ocenie wszystkie nadesłane prace. W toku owocnych obrad wyłoniono zwycięzców i przyznano nagrody dla następujących laureatów konkursu:

Poezja 4-6

I miejsce – Michał Bugaj (SP31)

II miejsce – Natalia Barańska (PSP Sióstr Pijarek)

III miejsce – Nataniel Karcz (SP48)

 

Poezja 7-8

I miejsca – Zofia Lachor (PSP Sióstr Pijarek)

II miejsce – Aleksander Klimiec (SP31)

 

Proza 4-6

I miejsce – Bogna Steć (SP31)

II miejsce – Olga Hacieja (SP31)

III miejsce ex aequo – Łucja Kumala (SP31)

                                – Helena Kurczab (SP31)

 

Proza 7-8

I miejsce – Nel Dudkowska – Wawrzycka (SP31)

II miejsce – Marek Wierzbicki (SP32)

III miejsce – Julia Szczepanik (SP48)

 

Komiks 4-6

I miejsce ex aequo Maksymilian Poprawa (SP48)

                              – Hubert Tarasek (SP48)

III miejsce – Celina Jodłowska (SP31)

 

Komiks 7-8

I miejsce – Alicja Kajfasz (SP31)

II miejsce – Maria Mika (SP31)

Wszystkim szanownym laureatom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. Dla zwycięzców przygotowane zostały nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych do sieci salonów z asortymentem literackim, muzycznym, audiowizualnym oraz innych rozmaitości, o wartości 50 zł za zajęcie pierwszego miejsca oraz 40 zł za zajęcie drugiego miejsca. Za trzecie miejsce przyznano nagrody w postaci dwóch egzemplarzy komiksu „Tytus, Romek i Atomek”. Dodatkowo dla wszystkich uczestników konkursu przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy oraz po jednym komiksie „Tytus, Romek i Atomek” w nagrodę za udział w Konkursie. Wszystkie upominki w konkursie zostały ufundowane ze środków Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Ogromne podziękowania za nieocenioną pomoc pragniemy złożyć na ręce dyrekcji, nauczycieli, rodziców, opiekunów i wychowawców, którzy przyczynili się do rozpropagowania konkursu wśród uczniów, biorących udział w tym współzawodnictwie. Szczególne słowa wdzięczności pragniemy przekazać na ręce dyrekcji oraz grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 31, której to uczniowie stanowią dominującą grupę uczestników konkursu w postaci 60% wszystkich zgłoszeń. Uczniowie tej szkoły stanowią również najliczniejsze grono laureatów, zdobywając 4 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca oraz 3 trzecia miejsca w konkursie.

Składamy wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konkursu i raz jeszcze gratulujemy osiągniętych wyników laureatom. Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego i mamy nadzieję, że z roku na rok będzie przybywać uczestników literackich zmagań na Zwierzyńcu.