Obwieszczenie dot. robót dla zadania „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)” – Zadanie II Trasa Zwierzyniecka

Napisz obwieszczenie

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich wstępnego określenia przydatności terenu do budowy obiektów drogowych oraz warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenia dla zadania „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)” – Zadanie II Trasa Zwierzyniecka”.

/pełna treść obwieszczenia/