• Witold Górny – Przewodniczący Zarządu
  • Iwona Kubacka – Zastępca Przewodniczącego
  • Magdalena Mardyła – Członkini Zarządu
  • Julia Mach – Członkini Zarządu
  • Jerzy Milej – Członek Zarządu