Konsultacje społeczne w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028

Napis: Informacja

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty do udziału w trwających do 5 lipca 2024 r. konsultacjach społecznych w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych podmiotów w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano:

  1.   Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach  17:00 –19:00  w Centrum Wielokulturowym przy ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro.
  2.  Zbieranie formularzy konsultacyjnych. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:
  • przesyłając na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia);
  • przesyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście (do sekretariatu – segment B, III piętro, pokój nr 08,) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028;
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028.
  1.  Dyżury telefoniczne w dniach:
 

Terminy dyżurów

 

 

w godzinach

 

Telefony kontaktowe – Referat ds. Wielokulturowości, ds. Projektów Społecznych
i Polityki Równościowej

 

13 czerwca (czwartek) 15.00  – 18.00 12 616 5769          (j. polski, j. ukraiński)
14 czerwca (piątek) 15.00  – 18.00 12 616 7804                                     (j. polski)
17 czerwca (poniedziałek) 15.00  – 18.00 12 616 5769          (j. polski, j. ukraiński)
18 czerwca (wtorek) 10.00  – 14.00 12 616 7804                                    (j. polski)
20 czerwca (czwartek) 15.00 – 18.00 12 616 5769          (j. polski, j. ukraiński)
21 czerwca (piątek) 15.00 – 18.00 12 616 7809          (j. polski, j. angielski)
24 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 18.00 12 616 7808                                   (j. polski)
25 czerwca (wtorek) 15.00 – 18.00 12 616 78 21                                  (j. polski)
26 czerwca (środa) 15.00 – 18.00 12 616 78 21                                 (j. polski)
27 czerwca (czwartek) 15.00 – 18.00 12 616 58 06                                 (j. polski)
28 czerwca (piątek) 10.00 – 14.00 12 616 7809         (j. polski, j. angielski)
1 lipca (poniedziałek) 15.00 – 18.00 12 616 6062                                   (j. polski)
2 lipca (wtorek) 15.00 – 18.00                             12 616 6062                                   (j. polski)
3 lipca (środa) 15.00 – 18.00 12 616 7808                                  (j. polski)
4 lipca (czwartek) 15.00 – 18.00 12 616 7808                                 (j. polski)
5 lipca (piątek) 15.00 – 18.00 12 616 58 06                                 (j. polski)

Ogłoszenie o konsultacjach w wersji angielskiej i ukraińskiej dostępne również na stronie:

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [EN/UA] – OTWARTY KRAKÓW – OPEN KRAKOW

Pliki do pobrania:

  • projekt Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla mieszkanek i mieszkańców [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla NGO [DOCX/PDF].

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/ 2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji.

Serdecznie zapraszamy!