Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” – obwieszczenie RDOŚ w Kielcach zawiadamiające strony postępowania o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystąpieniu RDOŚ w Kielcach do Inwestora o uzupełnienie dokumentacji sprawy

Napisz obwieszczenie

Do pobrania tutaj -> /pełna treść obwieszczenia/