Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Liszek” zlokalizowana w części na terenie Miasta Kraków na działkach 344/4, 344/1, 345/1, 347/1, 492, 516/1, 516/2, 517, 520/1, 520/3, 533/1, 533/3 obr. 53 Krowodrza, w rejonie ul. Olszanickiej.

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/