Komunikat dotyczący oficjalnej, miejskiej pomocy dla Ukrainy

Napis: Informacja

Informujemy, że w związku z wojną w Ukrainie, miasto Kraków kieruje wszystkich potrzebujących i chcących udzielić pomocy do oficjalnie funkcjonujących Punktów, które prowadzą w mieście zadania na zlecenie GMK i przy ścisłej współpracy z UMK.

Całodobowy Punkt Pomocy i Call Center
ul. Radziwiłłowska 3 (pierwszy kontakt, pierwsza porada, uzyskanie skierowania do mieszkania)
Osoby potrzebujące pomocy dzwonią na numery: 722 297 726; 722 297 725
Osoby zgłaszające się do pomocy mogą dzwonić na numery: 786 612 666; 786 612 667
Organizacja prowadząca: Fundacja Zustricz

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Aleja Ignacego Daszyńskiego 22 (odbiór rzeczy ze zbiórek, porady prawne, psychologiczne, inne, dla osób które już mają zapewniony nocleg, wydawanie pakietów pomocowych osobom prywatnym, które udzieliły schronienia uchodźcom po wcześniejszym kontakcie tel.)
tel. +48 887 201 598, e-mail: punkt@open.krakow.pl
FB: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. Migrant Info Point Krk
Organizacja prowadząca: Fundacja Internationaler Bund Polska

Punkt informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie udostępnia ukraińsko-polskie rozmówki dla uchodźców z Ukrainy. Można je także pobrać w wersji PDF ze strony portalu „Otwarty Kraków”.

Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Aleja Ignacego Daszyńskiego 22 (baza wolontariuszy, delegowania zadań ludziom, którzy zgłosili swoją chęć działania w ramach wolontariatu)
e-mail: centrum@open.krakow.pl
FB: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Organizacje prowadzące: Fundacja Internationaler Bund Polska oraz Fundacja Zustricz

Prosimy o podawanie zainteresowanym osobom kontaktów do ww. punktów, a także odwiedzanie oficjalnej strony miasta: www.krakow.pl oraz sekcji „Pomoc dla Ukrainy / Допомога для Україні” portalu „Otwarty Kraków”, gdzie publikowane/udostępniane są  bieżące komunikaty dot. działań miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy i Ukraińców, którzy pozostali w swoim kraju.