Nadanie imienia Gustawa Holoubka skwerowi przy zbiegu ulic Fałata i Kraszewskiego

Serdecznie zapraszamy na nadanie imienia Gustawa Holoubka skwerowi przy zbiegu ulic Fałata i Kraszewskiego