Debata dotycząca bezpieczeństwa osób starszych

W dniu 21 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 w Dziennym Domu Senior-Wigor w Krakowie przy ul. Zielony Dół 4, odbędzie się debata na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Organizatorem debaty jest Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii UNICORN. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Plan debaty:

Program debaty przewiduje:

 • prezentacja Komisariatu Policji IV
 • dyskusję o lokalnych problemach i rozwiązaniach,
 • wypracowanie sposobu współdziałania
 • prelekcja na temat bezpiecznych zachowań

Plan przebiegu debaty społecznej organizowanej przez Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie z udziałem mieszkańców organizacji oraz instytucji społecznych.

 • godz. 12.00 – powitanie mieszkańców oraz przybyłych przedstawicieli instytucji, organizacji, gości, etc.
 • godz.12.10 – wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie
 • godz. 12.20 – krótka prezentacja podstawowych działań profilaktycznych KP i innych
 • godz. 12.40 – krótka prezentacja kompetencji i zakresu działania poszczególnych podmiotów
 • godz. 13.00 – prezentacja multimedialna
 • godz. 13.30 – dyskusja z udziałem mieszkańców, przedstawienie problemów, pytania etc.
 • godz. 13.50 – przedstawienie głównych problemów wynikających z dyskusji, wskazanie zadań dla poszczególnych podmiotów
 • godz. 14.10 – czas na zabranie głosu, wystąpienia przedstawicieli oraz ankietowanie
 • godz. 14.30 – zakończenie debaty