Projekty uchwał na VIII sesję RD VII – 20.06.2024r. (druki nr: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105)

Projekt uchwały na VIII sesję RD VII – 20.06.2024, który będzie mógł być wprowadzony do porządku obrad VIII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w dniu 20.06.2024 r. na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Dzielnicy (druki nr 106) – tryb nagły

VIII sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, 20 czerwca 2024 r. o godz. 19.30, w siedzibie Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

Projekt porządku obrad

Więcej informacji

Harmonogram sesji:
20.06.2024 r. – godz. 19:30

Terminy sesji mogą ulec zmianie.

 

9 KADENCJA

Rok 2024

8 KADENCJA

Rok 2022  Rok 2023
 Rok 2021  Rok 2020  Rok 2018-19

7 KADENCJA

 Rok 2018
 Rok 2017  Rok 2016  Rok 2014-15

6 KADENCJA

 Rok 2014  Rok 2013  Rok 2012

 

9 KADENCJA

 Rok 2024

 

Rok 2022 Rok 2023
Rok 2021 Rok 2020 Rok 2018-19
Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016