Komisja Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenie o godz. 18:00 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Łukasz Filipiak – przewodniczący
2. Agnieszka Frankowska
3. Izabela Gołębiowska – wiceprzewodnicząca
4. Witold Górny
5. Krzysztof Kwarciak
6. Julia Mach
7. Anna Rozpędzik
8. Marek Sikora
Komisja Infrastruktury i Planowania
Posiedzenia o godz. 20:00 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Katarzyna Brűckman de Renstrom – wiceprzewodnicząca
2. Tomasz Jakubowski – przewodniczący
3. Paweł Kowalski
4. Iwona Kubacka
5. Krzysztof Kwarciak
6. Magdalena Mardyła
7. Jerzy Milej
8. Maciej Tumidajski
Komisja Bezpieczeństwa i Kultury Fizycznej
Posiedzenia o godz. 19:00 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Łukasz Filipiak
2. Izabela Gołębiowska
3. Marta Krążyńska
4. Jerzy Milej
5. Dagmara Nizioł – wiceprzewodnicząca
6. Marek Sikora – przewodniczący
Komisja Zieleni, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Posiedzenia o godz. 17:30 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Szczęsny Filipiak – wiceprzewodniczący
2. Agnieszka Frankowska
3. Marta Krążyńska – przewodnicząca
4. Iwona Kubacka
5. Krzysztof Kwarciak
6. Julia Mach
7. Magdalena Mardyła
8. Anna Rozpędzik
Komisja Edukacji
Posiedzenia o godz. 19:30 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Szczęsny Filipiak
2. Agnieszka Frankowska – wiceprzewodnicząca
3. Witold Górny
4. Paweł Kajfasz – przewodniczący
5. Marcin Kapusta
6. Paweł Kowalski
7. Marta Krążyńska
8. Grzegorz Naprawski
9. Dagmara Nizioł
10. Maciej Tumidajski
Komisja Kultury i Dziedzictwa Lokalnego
Posiedzenia o godz. 18:30 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Katarzyna Brűckman de Renstrom
2. Paweł Kajfasz
3. Marcin Kapusta – przewodniczący
4. Iwona Kubacka
5. Grzegorz Naprawski
6. Anna Rozpędzik – wiceprzewodnicząca
7. Maciej Tumidajski
Komisja Rewizyjna
Posiedzenie o godz. 20:30 – 23.01
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
1. Izabela Gołębiowska
2. Tomasz Jakubowski
3. Paweł Kowalski – przewodniczący
4. Grzegorz Naprawski – wiceprzewodniczący
5. Marek Sikora