Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 1036280


Zanim zgłosisz projekt Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2016 22:29

Zgłaszanie projektów ogólnomiejskich

Kto może złożyć propozycję zadania?


Propozycje zadań o charakterze ogólnomiejskim może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Do zgłoszenia zadania o charakterze ogolnomiejskim wnioskodawca dołącza listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia.


Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się złożyć propozycję zadania?


Osoba, która chce złożyć propozycję zadania koniecznie musi podać adres mailowy. Adres mailowy będzie niezbędny do dalszego kontaktowania się z jednostkami, które dokonują oceny.
Oprócz adresu mailowego, wnioskodawcy będą proszeni o podanie swoich danych:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres zamieszkania;
3) PESEL;
4) Opcjonalnie numer telefonu kontaktowego;

Opracowując pomysł na propozycję zadania dzielnicowego należy zastanowić się przede wszystkim nad:
1) Tytułem (max. 60 znaków);
2) konkretnym miejscem realizacji zadania. Może to być zarówno inwestycja w jednym miejscu (np. plac zabaw w parku), jak i w kilku miejscach jednocześnie (darmowe WiFi? Sieć mini-siłowni zewnętrznych w krakowskich parkach?);
3) Krótki opis propozycji zadania (max. 255 znaków);
4) Szczegółowy opis propozycji zadania;
5) Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania (w tym wskazanie komu projekt będzie służył, dlaczego jest ważny dla mieszkańców Krakowa);
6) Harmonogram działań związanych z wykonaniem propozycji zadania.

 

Pamiętaj!

Lista poparcia jest integralną częścią zgłoszenia zadania. Więcej na temat listy poparcia, tego jak ją przygotować i gdzie dostarczyć po uzupełnieniu znajdziesz TUTAJ.

 

 

Jakie zadanie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego?


W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa można zgłaszać zarówno zadania będące w gestii gminy, jak i powiatu. Wykaz zadań dostępny jest TUTAJ.


Zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców miasta (muszą być realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach. Jeśli propozycja zadania polega na organizacji szkoleń, kursów czy imprez integracyjnych należy zapewnić otwarty nabór do udziału w takich przedsięwzięciach).


Koszty zadań muszą mieścić się w limitach finansowych. Z informacją na temat wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich można zapoznać się TUTAJ.


Jeśli koszt zadania przekracza 20 000 zł, to po jego realizacji nie mogą być generować roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania.


Propozycje zadań nie mogą stać w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.


Jeśli realizacja zadania wymaga współpracy instytucjonalnej (np. z domem kultury, szkołą, itp.) należy pamiętać o załączeniu do propozycji zadania pisemnego oświadczenia o gotowości danej instytucji do współpracy w zakresie realizacji zadania. Oświadczenie takie musi być podpisane przez osobę kierującą instytucją (lub osobę ją zastępującą).


Ewentualna realizacji propozycji zadania nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.


Zadania (zwłaszcza inwestycyjne) musza być planowane do realizacji na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Ze strukturą własności gruntów można zapoznać się TUTAJ.


Propozycje zadań muszą zakładać realizację zadania w całości. Planowanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub wnioskowanie o zabezpieczenie środków wyłącznie na realizację bez uwzględnienia środków na projekt będzie oceniane negatywnie.