Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Statystyka

Odsłon : 1034790


FAQ – najczęściej zadawane pytania Drukuj Email
piątek, 06 marca 2015 11:27

 


 

1. Jaka kwota łącznie jest przeznaczona na budżet obywatelski Zwierzyńca?

Na edycje 2015/2016 zostało przeznaczone decyzją Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec łącznie 300 tys. zł

 


 

2. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty przeznaczone na pojedynczy projekt?

W Dzielnicy VII minimalny koszt zadania wynosi 2500 zł., natomiast limit maksymalny wynosi 180 tysięcy złotych.

W BO ogólnomiejskim limity są następujące: 25 tys. złotych jako próg minimalny oraz 3 miliony złotych jako maksymalna kwota na pojedyncze zadanie.

( Zgodnie z § 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa "koszt realizacji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego oraz być niższy niż 25 tysięcy złotych. W przypadku przeznaczenia przez jednostkę na realizację zadań lokalnych kwoty mniejszej lub równej stu tysiącom złotych, koszt realizacji pojedynczego zadania nie może być wyższy niż 80 % całości środków oraz niższy niż dwa tysiące pięćset złotych. W przypadku przeznaczenia przez jednostkę na realizacje zadań lokalnych kwoty większej niż sto tysięcy złotych, koszt realizacji pojedynczego zadania nie może być wyższy niż 60% całości środków oraz niższy niż dwa tysiące pięćset złotych") 

3. Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać do 31 marca 2015 roku.

 


 

4. Gdzie można składać przygotowane projekty?

Projekty przeznaczone do realizacji w ramach BO Dzielnicy VII należy składać w siedzibie Rady Dzielnicy, przy ul. Prusa 18. Można także wysłać projekt elektronicznie wraz z zeskanowaną listą podpisów poparcia na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekty ogólnomiejskie można:

  • wysłać elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków z dopiskiem „Budżet Obywatelski"

lub

  • złożyć osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:

- Plac Wszystkich Świętych 3-4,

- Al. Powstania Warszawskiego 10,

- Rynek Podgórski 1,

- ul. Grunwaldzka 8,

- ul. Kasprowicza 29,

- ul. Wielopole 17a,

- os. Zgody 2,

- ul. Sarego 4,

- ul. Wielicka 28a,

- ul. Stachowicza 18,

- ul. Lubelska 27,

- Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157.

 


 

5. Gdzie można znaleźć formularze wniosków?

Są one dostępne:

na stronach Urzędu Miasta Krakowa:

dla BO w Dzielnicach

dla BO Ogólnomiejskiego

na stronie Dzielnicy VII Zwierzyniec

lub w wersji papierowej w siedzibie Rady Dzielnicy VII przy ul. Prusa 18

 


 

6. W jaki sposób mam przygotować szacunkowy kosztorys projektu?

Opracowując go warto posiłkować się cennikiem, w którym są podane koszty jednostkowe wielu rodzajów przedsięwzięć. Jeżeli przy realizacji zadania mają być wykonywane prace, które nie są w nim wyszczególnione sugerujemy określić ich koszt bazując na ofertach firm wykonujących dany ich rodzaj. W razie wątpliwości zachcemy do kontaktu z sekretariatem dzielnicy. Przy czym należy podkreślić , że zgodnie z § 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa przygotowanie szacunkowego kosztorysu nie jest obowiązkowe.

 


 

7. Czy jest ograniczona liczba projektów, która może złożyć jedna osoba?

Nie. Obecne obowiązujące regulacje nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Oczywiście należy pamiętać, że każda propozycja zadania musi być poparta przez 15 mieszkańców Krakowa, który ukończyli 16 rok życia.

 


 

8. Czy zgłaszać i popierać projekty do części dzielnicowej mogą tylko mieszkańcy danej dzielnicy?

Tak. W przypadku projektów w Dzielnicy VII, zgłaszać projekty, podpisywać listę poparcia oraz głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Dzielnicy VII Zwierzyniec, którzy ukończyli 16 rok życia.

 


 

9. Jakie zadania nie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego?

Zgodnie z § 11 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa nie jest możliwe wykonywanie następujących przedsięwzięć:

„W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

  • których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w regulaminie

  • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania

  • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

  • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia; które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 6) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie."

 


 

10. Jak sprawdzić, czy dany teren jest terenem należącym do Gminy Miejskiej Kraków, na których można realizować zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Numery działek, struktura własności oraz wiele innych przydatnych informacji można uzyskać używając mapy Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej: http://msip.um.krakow.pl/msip/

Mapa z naniesionymi filtrami własności terenów dla Dzielnicy VII: mapa