Wymiana pieców

Info

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
tel. / fax 12 421-56-66,
tel. 12 429-90-47
e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl

Biuro Rady, ul. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
tel.: 12 421-56-66, 12 429-90-47

Godziny przyjmowania mieszkańców:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godzinach: 1000 – 1400

wtorek
1100 - 1300 i 1500 - 1700

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Statystyka

Odsłon : 1014237


Piknik Sąsiedzki
sobota, 03 czerwca 2017 20:42

 
Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040
środa, 31 maja 2017 11:09

 

„Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”

 

W oparciu o UCHWAŁĘ NR XLIV/796/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016r. informujemy, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Wspomniana uchwała określiła priorytetowy obszar działań związanych ze zwiększeniem lesistości miasta Krakowa. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej działając na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa podda dodatkowo analizie możliwość urządzania nowych obszarów leśnych, w tym lasów, w formie parków leśnych jako cel publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147).

W przedmiotowym Programie zostaną wykorzystane wnioski zawarte w opracowywanych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK "Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030". Analizie zostaną poddane miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r., zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.).

Do opracowania programu w drodze zamówienia publicznego wybrane zostało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Wykonawca uzyska wstępną zgodę Zamawiającego na ujęcie tych terenów w Programie oraz przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje, rozpoczną się w czerwcu 2017 r. i polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków wstępnie wytypowanych obszarów. Dokładne terminy konsultacji będą podane w późniejszym czasie, m.in. na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w zakładce „Nowe lasy” (zzm.krakow.pl/index.php/nowe-lasy.html.)

Wykonawca przeprowadzi konsultacje w formie przyjmowania pisemnych opinii do projektu. Istnieje możliwość składania opinii i wniosków już teraz, w formie elektronicznej, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przy czym anonimowe wnioski i opinie nie będą rozpatrywane.

 
UCHWAŁY Z XXXII SESJI RADY DZIELNICY - 16 MAJA 2017
czwartek, 25 maja 2017 08:54

UCHWAŁA NR XXXII/284/2017

w  sprawie  wystąpienia  z  inicjatywą  uchwałodawczą  do  Rady  Miasta  Krakowa w sprawie  ustalenia  kierunków  działań  dla  Prezydenta  Miasta  Krakowa  dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka

UCHWAŁA NR XXXII/285/2017

w  sprawie  opinii  dotyczącej  ustanowienia  prawa  trwałego  zarządu  na  działce  nr  30/1 obr. 8 Krowodrza przy ul. Chełmskiej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.6.2017.AL z dnia 12.04.2017)

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY XXXII/286/2017

UCHWAŁA NR XXXII/286/2017

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  bieżącej  działalności  Zarządu  Dzielnicy  VII Zwierzyniec  oraz  poziomu  rozdysponowania  środków  przeznaczonych  na  realizację zadań za rok 2016

UCHWAŁA NR XXXII/287/2017

w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 163/1 obr.  20  Krowodrza  przy  ul.  Księcia  Józefa  w  Krakowie  (pismo  znak:  GS-02.6844.2.5. 2017.AL z dnia 12.04.2017)

 

UCHWAŁA NR XXXII/288/2017

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017

 

UCHWAŁA NR XXXII/289/2017

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/290/2017

w sprawie opinii dotyczącej propozycji rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: MI.Z.20-3.2017 z dnia 07.04.2017)

UCHWAŁA NR XXXII/291/2017

w  sprawie  wstępnego  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji  Dzielnicy  VII Zwierzyniec na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXII/292/2017

w  sprawie  opinii  dotyczącej  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  zamierzenia inwestycyjnego  przy  ul.  Rzepichy  w  Krakowie  (pismo  znak:  AU-02-7.6730.2.1456. 2016.LBI z dnia 13.04.2017)

UCHWAŁA NR XXXII/293/2017

w  sprawie  opinii  dotyczącej  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Emaus w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.403.2016.JDU z dnia 20.04.2017)

UCHWAŁA NR XXXII/294/2017

w  sprawie  opinii  dotyczącej  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  zamierzenia inwestycyjnego  przy  ul.  Na  Lotnisko  w  Krakowie  (pismo  znak:  AU-02-7.6730.2.1166. 2015.LBI z dnia 12.04.2017)

 

 

 
Światłowód na Bielanach.
środa, 17 maja 2017 12:15

Już w tym roku możliwe jest podłączenie Bielan do sieci światłowodowej.

Łącze światłowodowe daje nieograniczone możliwości korzystania z najszybszego Internetu osobom prywatnym, przedsiębiorcom oraz placówkom oświatowym na Bielanach. Dodatkowo jest dużo szybsze, bezpieczniejsze i stabilniejsze, niż łącze bezprzewodowe. W związku z nowelizacją Megaustawy Telekomunikacyjnej w lipcu 2016 roku, na rozwój sieci światłowodowych są przeznaczane ogromne dotacje oraz ułatwienia dla inwestorów.

Warunkiem, aby przyłączyć poszczególne ulice na Bielanach do sieci światłowodowej jest pozytywna deklaracja minimum 51% domostw na danej ulicy. Zachęcamy mieszkańców Bielan do wypełnienia Deklaracji dostępnej w kościele na Bielanach na stoliku z gazetkami lub dodatkowo do wydrukowania na stronie Rady Dzielnicy VII lub na stronie www.gmbielany.pl. Deklaracja jest tylko orientacyjną informacją dla firmy Orange o potencjalnych, przyszłych użytkownikach na Bielanach i nie jest żadną formą zobowiązującej umowy!

Wypełnione deklaracje będą zbierane po każdej Mszy św. w kościele na Bielanach w dniu 21 maja. Wypełnioną deklarację można również odesłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 571 401 927 lub powyższym mailem (Adam Wieczorek - przedstawiciel firmy Orange).

Zachęcamy mieszkańców Bielan do wypełniania Deklaracji - bo mamy niespotykaną wcześniej okazję przyłączyć nasze domy i firmy do najszybszego Internetu Szerokopasmowego.

Stowarzyszenie "Nasze Bielany"

 

 
XV edycja Programu Pomocy Lokatorom
wtorek, 16 maja 2017 09:54

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje

XV edycję

Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w  zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

 1. zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu położonym w Gminie, w którym powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na osobę jest mniejsza niż 5 m 2 ;
 2. posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości  zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;
 3. posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do  lokalu  socjalnego  albo  nie  orzekał  o  istnieniu  lub  braku  takiego  uprawnienia  lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;
 4. zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 5. zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:
  1. upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;
  2. kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;
  3. powierzchnia zajmowanego lokalu lub jego części nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 6. są  osobami  bezdomnymi  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy społecznej;
 7. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim;
 8. utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu;
 9. są  najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych  dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 10. utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;
 11. są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
 12. osiągnęły średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2016 r. następujących kwot:

 

Więcej…
 
Rada Dzielnicy VII zaprasza na koncert plenerowy
czwartek, 11 maja 2017 13:11

 

 
projekt porządku obrad i projekty uchwał na XXXII sesję RD VII - 16 maja 2017
czwartek, 11 maja 2017 08:22

projekt uchwały Grupy Członków Rady - druk nr 292.pdf

projekt uchwały Komisji Rewizyjnej - druk nr 293.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 294.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 295.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 296.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 297.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 298.pdf

projekt uchwały Zarządu - druk nr 299.pdf

projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury - druk nr 300.pdf

projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury - druk nr 301.pdf

projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury - druk nr 302.pdf

Projekt porządku obrad - XXXII.pdf

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 85